ትግራዋይነት ሰላምን ምክብባርን እዩ:: ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝኾነ ኣካል ባእስን ሕዱር ፅልእን የብሉን:: ምስ ጎረቤት ዘጋጥሞ ምስሕሓብ ምስዝህሉ ድማ ፀገም ዝፈትሐሉ ናይ ባዕሉ ስልጣኔያዊ ስርዓት ዝወነነ ህዝቢ እዩ:: ስለዝኾነ ብዕርቂ ኮሚሽን ዝፍታሕ ኣጀንዳ የብልናን:: ብሽምዕርቂ ዝተጣየሸ ናይ ፖለቲካ ፀወታ መሳርሒ ኣካል ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብትረት ክንቃወም ኣለና::ኣብ ሓንጎሎም ዝሰረተ ፅልኢ ዝሃነፁ ውልቀሰባት ኣጀንዳኦም ክተፍኡልና ድማ ክንፈቅድ የብልናን::

ሚያዚያ ፳፫ ፳፻፲፩